Specifikace služby - přečíst zde

Zde naleznete specifikace nabízených služeb.

Vzorová smlouva - přečíst zde

Smlouva mezi společností CompusNet a koncovým zákazníkem.

Ceník služeb - přečíst zde

Kompletní ceník internetevého připojení nabízeného společností CompusNet, který je možnost vytisknout.